Type & Voorkeursgedrag

Psychologische type volgens Jung

De meeste mensen hebben twee handen, maar een voorkeur voor een van die twee. M.a.w. iemand is linkshandig of rechtshandig. Carl Jung, een van de grondleggers van de moderne psychologie, ontdekte dat dit ook zo werkt met een aantal mentale systemen. Mensen hebben verschillende mentale systemen waarbij je steeds een voorkeur voor een kant hebt. Zo kan je bij het mentale systeem omgaan met enegergie een voorkeur hebben voor Extraversie of juist voor Introversie. We zeggen dan b.v. dat iemand Introvert is. Op dezelfde wijze hebben we allemaal onze voorkeuren op meerdere mentale stystemen en dit principe is door Isabel Briggs Myers uitgewerkt tot het wereldwijd meest gebruikte psychologische instrument. Onderstaande vragenlijst is een verkorte versie hiervan en geeft je inzicht in de principes en je persoonlije score op de verschillende assen.

Instructie: Hieronder staan telkens twee stellingen tegenover elkaar met daar tussen 6 hokjes. De 6 hokjes vormen een schaal van de linker stelling naar de rechter stelling. Klik in deze schaal de plek aan waar die voor jou zou moeten staan. Een X in het meest linker hokje betekent dat je duidelijk kiest voor de linker stelling boven de rechter. Een X in het tweede hokje betekent dat je jezelf het meest vindt in de linker stelling maar ook wel een beetje in de rechter etc. (Het gaat om je meest natuurlijke manier van doen)

Stellingen

Ik maak gemakkelijk contact. Ook voor mij onbekende mensen spreek in gemakkelijk aan.
Ik zoek onnodig contact met vreemden niet op. Als het nodig is spreek ik anderen wel aan, maar dan denk ik er wel eerst even over na.
Ik ben gericht op het hier en nu, ik hou me vooral bezig met de realiteit van dit moment.
Ik ben toekomstgericht en fantaseer graag over mogelijkheden die er dan zullen zijn.
Ik probeer altijd een verstandige mening te vormen. Dit doe ik door mijn hoofd koel te houden en de argumenten logisch te analyseren. Ik besteed sowieso meer aandacht aan mijn gedachten dan aan mijn gevoel.
Ik probeer me altijd in te leven in een ander, met de ander mee te voelen. Ik heb een warm hart en verhalen over mensen met problemen doen wel wat met me. Ik besteed meer aandacht aan mijn gevoel dan aan mijn gedachten.
Ik ben georganiseerd en heb een gestructureerde levensstijl. Ik pak zaken systematisch en volgens vaste methoden aan.
Ik hou een flexibele leefstijl aan en ben soms wat chaotisch. Ik hou van improviseren en werk soms op een wat ad-hoc manier.
Ik raak niet zo snel opgewonden over dingen, ik observeer graag en geef dan later mijn mening.
Ik ben snel enthousiast over dingen en laat snel merken wat ik ervan vind.
Ik ben vaak vol ideeën en vind het leuk om te speculeren. Ik kom soms wat zweverig over omdat ik denk dat feiten vooral principes illustreren. Visie voor alles!
Ik ben nuchter en realistisch. Ik sta met beide benen op de grond en laat de feiten voor zich spreken. Realisme boven alles!
Als ik leiding geef aan iemand, dan ben ik geneigd om vriendelijk en zachtaardig te zijn. Bij een slechtnieuws gesprek ben ik warm en begripvol.
Als ik leiding geef aan iemand, dan ben ik krachtig en rechtvaardig. Bij een slechtnieuws gesprek ben ik eerlijk en duidelijk.
Als ik lang van te voren weet wat ik allemaal moet gaan doen geeft dat me het onplezierige gevoel teveel gebonden te zijn. Als ik aan een bijzondere klus begin dan ga ik van start en bepaal ik tijdens het werken wel wat er gebeuren moet. Vaak maak ik een eindsprint om de klus op tijd af te krijgen. Ik geniet van het bezig zijn.
Als ik aan een bijzondere klus begin dan stel ik een lijst op van wat er gedaan moet worden en in welke volgorde. Ik begin op tijd om aan het einde tijd over te hebben. Ik weet dit soort dingen graag van te voren zodat ik er rekening mee kan houden. Ik geniet ervan als de klus geklaard is.
Ik heb veel vrienden en daarmee doe ik graag dingen samen. Ook zonder mijn vrienden vind ik feestjes leuk want ik maak graag contact met vreemden.
Ik verkeer het liefst in het gezelschap van één of twee goede vrienden. Ook alleen zijn met een goed boek kan heel plezierig zijn.
Als ik een cursus ga doen, dan zal dat een praktijkgerichte cursus zijn waarin ik mijn vaardigheden kan vergroten. Ik wil vooraf wel de kwaliteit van de cursus beoordelen aan de hand van concrete informatie. Verder vertrouw ik op mijn ervaring.
Ik leer graag nieuwe dingen en begrijp nieuwe theorieën vrij snel. Bij een cursus vind ik het belangrijk dat er ruimte is om zelf naar oplossingen te zoeken. Voor de keuze van de cursus vertrouw ik op mijn ingeving en kijk ik naar de achtergrond van de cursus en wat het oplevert.
Ik ben tamelijk kritisch en geef mijn kritiek ook spontaan. Ook als dat nadelig zou zijn voor mijn relatie met iemand vind ik het belangrijk om altijd te zeggen wat ik vind.
Ik ben begrijpend en toon mijn waardering spontaan. Ik word gemakkelijk geraakt door sterke emoties en ik zeg niet altijd wat ik vind omdat ik mensen niet wil kwetsen.
Ik hou ervan dat zaken goed geregeld en besloten zijn. Contracten dienen waterdicht te zijn en het is belangrijk dat er heldere regels, kaders en grenzen zijn. Dat geeft controle.
Ik hou van een herenakkoord, afspraken op basis van een handdruk, waarin speelruimte is voor aanpassingen aan veranderende situaties. Er zijn nu eenmaal meer wegen die naar Rome leiden.
Ik kijk vaak eerst de kat uit de boom, als anderen ergens mee bezig zijn wacht ik meestal met meedoen tot ik hiervoor gevraagd word.
Ik neem vaak het initiatief om dingen met mijn vrienden te ondernemen en als ik zie dat anderen ergens mee bezig zijn heb ik vaak de neiging om direct mee te doen.
Ik hou me in de regel meer bezig met mogelijke toekomstplannen dan met de problemen van dit moment.
Ik hou me in de regel meer bezig met de problemen van dit moment dan met mogelijke toekomstplannen.
Ik vind het een mooi compliment als ik getypeerd word als een gevoelsmens. Bij belangrijke beslissingen vertrouw ik dan ook vooral op mijn gevoel en mijn waarden.
Ik vind het een mooi compliment als ik getypeerd word als een verstandig persoon. Belangrijke beslissingen neem ik dan ook altijd op basis van logica en feiten.
Anderen vinden mij soms rommelig en ongeorganiseerd.
Anderen vinden mij soms rigide en overgestructureerd.
Ik ben gemakkelijk benaderbaar voor anderen, praat graag en hou van interactie met mensen. Ik laat ook snel mijn gevoelens zien.
Ik kom soms wat gereserveerd over omdat ik mijn gevoelens liever voor me hou, maar ik kan goed luisteren en kan me vrij lang concentreren.
Ik geniet het meest van een boek of een film over avontuur of actie. Met een traditionele stijl waarin de schrijver precies duidelijk maakt wat hij bedoelt. Ik vind het ergerlijk als details niet met elkaar kloppen.
Ik geniet het meest van een boek of film over heldendom of een fantasieverhaal. Met een originele stijl vol metaforen en symbolen. Zo blijft er wat over voor de eigen verbeelding.
Ik vind mezelf een vastberaden persoon maar zou soms nog meer wilskracht wensen. Ik vind gerechtigheid en eerlijkheid erg belangrijk en kom daarom nog wel eens ongevoelig of zelfs onsympathiek over.
Ik vind mezelf een vredelievend persoon maar zou soms nog meer emotionele kracht wensen. Ik vind mededogen en medeleven erg belangrijk en daarom kom ik nog wel eens te mild of zelfs emotioneel over.
De routinematige delen van de dag vind ik wel prettig, het geeft me rust. Ik hou ervan zaken tijdig te regelen, als iets op het laatste moment nog geregeld moet worden dan werkt dat op mijn zenuwen.
Routine vind ik erg saai, ook als het noodzakelijk is. Geef mij maar de onverwachte klusjes die zich plotseling voordoen en dan grote haast hebben. Ik doe sowieso vaak dingen pas op het laatste moment.
Ik weet veel over de dingen die me echt interesseren. Daarom vind ik een boek over zo'n onderwerp leuker dan tijdschriften die alleen oppervlakkige informatie geven.
Ik heb een brede interesse, ik kan daarom ook over heel veel zaken meepraten. Tijdschriften met veel verschillende onderwerpen vind ik daarom leuker dan een boek dat één onderwerp helemaal uitdiept.
Ik droom er wel van om iets heel bijzonders uit te vinden of te creëren. Ik zou beginnen waar de mogelijkheid zich voordoet en me daarbij door mijn intuïtie laten leiden.
Iets bouwen of maken wat van een groot praktisch nut is kan een hele belevenis zijn. Ik zou dan stap voor stap te werk gaan en zowel beproefde technieken als mijn ervaring gebruiken.
Ik toon mijn betrokkenheid graag en daarom bekijk ik situaties meestal van binnenuit, als deelnemer. Ik pas mezelf liever aan dan dat ik mijn mening opdring. Ik denk dat mensen meer aan een compliment hebben dan aan kritiek.
Ik kan gemakkelijk afstand nemen van zaken en bekijk situaties veelal als "toeschouwer" van buitenaf. Ik vind het zinvol om mensen terechte kritiek te geven. Daar hebben ze wat aan!
Ik wil graag alle opties kennen en die zo lang mogelijk open houden. Ik voel me beter zolang er nog geen beslissing genomen is. Ik laat het beslissen dan ook vaak aan een ander over. Met rommel op mijn werkpek kan ik prima leven.
Ik ben besluitvaardig en netjes. Rommel op mijn werkplek ruim ik op voordat ik aan het werk ga. Ik voel me beter na een beslissing dan daarvoor. Ik neem beslissingen vaak zelf.
Ik reageer vaak snel en direct op dingen. Soms denk ik achteraf wel eens dat ik beter even had kunnen wachten met reageren om eerst even na te denken.
Ik denk meestal eerst na voordat ik ergens op reageer. Soms vind ik het wel jammer dat ik daardoor het moment voorbij heb laten gaan.
Ik accepteer dingen zoals ze zijn behalve als er op dit moment een concrete reden is om het te veranderen.
Ik verander dingen als ik het idee heb dat dit in de toekomst meer mogelijkheden zal scheppen.
Als ik iemand wil overtuigen van een idee dan voer ik overtuigend bewijs aan of een logische redenering. Ik doe dan een beroep op het gezonde verstand van de ander.
Ik verbind mezelf gemakkelijk met personen en zaken die mijn sympathie gewonnen hebben. Mijn sympathie kan bijvoorbeeld gewonnen worden met een aansprekend pleidooi.
Ik ben een stabiel persoon met een systematische manier van werken. Ik hou ervan werkwijzen vast te leggen in een schema.
Verandering van spijs doet eten. Als een klus geklaard moet worden gaat er een groot aantal werkwijzen door mijn hoofd. Ik kies pas op het laatste moment voor een aanpak. Terwijl ik bezig ben kan ik die aanpak echter ook nog wel eens wijzigen.
Ik verander snel van onderwerp als ik me in een genante positie bevind. Later bedenk ik me dan wel wat ik had kunnen zeggen. Ik waag me daarom liever niet aan de laatste trends.
Ik steek regelmatig mijn nek uit. Nieuwe trends volg ik graag als één van de eerste en als het mis gaat red ik me er met humor wel weer uit.
Ik doe graag creatief werk en heb daarbij oog voor het geheel. Mijn mening over dingen is meestal gebaseerd op aannames en het beeld dat ik van de zaak heb.
Ik heb oog voor detail en boek in mijn werk graag meetbare resultaten. Mijn mening is vooral gebaseerd op grondslagen en kennis van de specifieke feiten.
In relaties met anderen zoek ik naar harmonie. Ik ben meestal meelevend en toegewijd en in discussies zoek ik naar compromissen. Ik ben vaak subjectief en persoonlijk in mijn beoordeling van mensen.
In de omgang met anderen ben ik meestal resoluut en standvastig en in verhitte discussies blijf ik meestal bij mijn mening. Ik beoordeel de mening van anderen objectief en zonder aanziens des persoons.
Ik doe vaak dingen op het laatste moment en ben daarom nog wel eens te laat klaar met mijn zaken. Deadlines zijn voor mij nu eenmaal niet het belangrijkste. Flexibel zijn spreekt mij meer aan en af en toe een beetje freewheelen is ook belangrijk.
Ik kom altijd op tijd op mijn afspraken en ik doe mijn best om dingen op tijd af te hebben. Daarom plan ik mijn werk en mijn activiteiten vooraf. Ik weet hoe ik elke minuut van de dag goed kan besteden.
In een groep doe ik altijd mee aan het groepsgesprek en ik ben één van de eersten die de nieuwtjes weet.
Ook als ik in een groep ben praat ik liever met één persoon tegelijk. Ik hoor vaak als één van de laatste wat er allemaal gebeurt.
Ik word beschouwd als een praktisch ingesteld persoon. Ik ben opmerkzaam met oog voor details. Ik hou van een vertrouwde omgeving en dingen die ik ken.
Ik word beschouwd als een vindingrijk persoon. Ik ben meer bezig met de dingen die in mijn hoofd opkomen dan met de situatie van dit moment. Ik zie snel patronen en samenhang.
Ik kan redelijk goed tegen kritiek en zie mezelf als iemand met een dikke huid. Kritiek gaat immers over een zaak, niet over mij persoonlijk.
Ik voel me nog wel eens snel gekwetst. Als iemand me kritiek geeft dan voelt dat als een afkeuring van mij als persoon. Ik zie mezelf dan ook wel als iemand met een dunne huid.
Ik ben meer geregeld dan spontaan. Ik weet 's morgens meestal vrij goed wat ik die dag ga doen. Ook als er een kleinigheidje is waar ik aan moet denken zorg ik ervoor dat ik dat niet vergeet.
Ik doe graag spontaan de dingen die zich voordoen. Daardoor wil ik 's morgens eigenlijk nog helemaal niet weten wat ik die dag allemaal ga doen. Als ik een en kleinigheidje moet doen dan is de kans groot dat ik het vergeet.

Je hebt alle vragen ingevuld en over een minuut heb je jouw persoonlijke rapport in je mailbox!

JA, stuur mijn rapport naar:

- NEE ook wij houden niet van spam - waar wij wel van houden is mensen helpen met het versterken van hun Persoonlijke Effectiviteit. Wij vragen hier om je e-mailadres zodat we je het rapport kunnen toesturen. Daarnaast ontvang je eenmalig een kennismakingsmail over Nan Cuna en schrijf je je in voor de nieuwsbrief. Mocht je dit niet willen kun je je altijd weer uitschrijven, al hopen wij van niet natuurlijk. Wil je geen nieuwsbrief ontvangen, maar toch op de hoogte gehouden worden, LIKE dan onze Facebookpagina (www.facebook.com/nancuna). Op deze pagina plaatsen we regelmatig nieuws en worden onze evenementen aangekondigd. Tenslotte: jouw e-mailadres is veilig bij ons en wordt door ons alleen gebruikt voor het versturen van bovenstaande informatie. Mocht je het rapport niet kunnen vinden in je inbox, check dan je spambox, het wil wel eens voorkomen dat het rapport daarin terecht komt. Verplaats de mail dan naar je inbox en voeg ons toe aan je contacten zodat het rapport goed wordt weergegeven!