Organisatiecultuur

Met deze vragenlijst maak je een inschatting van de organisatiecultuur. De lijst bestaat uit twee onderdelen (I en II).
Deel I
Hieronder staan 6 categorieën met telkens 4 beschrijvingen. Verdeel telkens 100 punten (procenten) over deze 4 beschrijvingen (A-D) zodat het geheel de beste weerspiegeling geeft van de cultuur in je organisatie.
1. Dominante Kenmerken
NU
0
A. De organistatie heeft een zeer persoonlijk karakter. Ze heeft veel weg van een grote familie. De mensen lijken veel met elkaar gemeen te hebben.
%
B. De organistatie is zeer dynamisch en er heerst een echte ondernemingsgeest. De mensen zijn bereid hun nek uit te steken en zijn innovatief.
%
C. De organisatie is sterk resultaatgericht. Het werk af zien te krijgen is de grootste zorg. De mensen zijn erg competetief en gericht op het boeken van resultaten.
%
D. De organisatie is strak geleid en gestructureerd. Formele procedures bepalen in het algemeen wat de mensen doen.
%
2. De leiding van de organisatie
NU
0
A. De leiding van de organisatie gedraagt zich in het algemeen als mentor, faciliteert en stimuleert.
%
B. De leiding van de organisatie spreidt in het algemeen ondernemingslust ten toon, evenals vernieuwingsgezindheid en risicobereidheid. De leiding kent het vak van de werkvloer.
%
C. De leiding van de organisatie geeft in het algemeen blijk van een no-nonsense instelling, agressiviteit en resultaatgerichtheid.
%
D. De leiding van de organisatie geeft in het algemeen blijk van coördinerend en organiserend gedrag en maakt de indruk van een soepel draaiende, efficiënte machinerie.
%
3. Personeelsmanagement
NU
0
A. De managementstijl van de organisatie wordt gekenmerkt door teamwerk, consensus en participatie.
%
B. De managementstijl van de organisatie wordt gekenmerkt door persoonlijke risicobereidheid, vernieuwing, vrijheid en uniciteit.
%
C. De managementstijl van de organisatie wordt gekenmerkt door niets ontziende competitie, hoge eisen en prestatiegererichtheid. Targets & bonussen.
%
D. De managementstijl van de organisatie wordt gekenmerkt door zekerheid omtrent de baan, de voorschriften, voorspelbaarheid en stabiele verhoudingen.
%
4. Het bindmiddel van de organisatie
NU
0
A. Het bindmiddel dat de organisatie bijeenhoudt, bestaat uit loyaliteit en onderling vertrouwen. Betrokkenheid bij de organisatie staat hoog in het vaandel geschreven.
%
B. Het bindmiddel dat de organisatie bijeenhoudt, bestaat uit betrokkenheid bij innovatie en ontwikkeling. De nadruk ligt op het streven in de bedrijfstak voorop te lopen in kwaliteit.
%
C. Het bindmiddel dat de organisatie bijeenhoudt, bestaat uit de nadruk op prestaties en het bereiken van doelstellingen. Agressiviteit en winnen zijn de gangbare thema's.
%
D. Het bindmiddel dat de organisatie bijeenhoudt, bestaat uit formele regels en beleidsstukken. Instandhouding van een soepel draaiende organisatie is belangrijk.
%
5. Strategische accenten
NU
0
A. De organisatie legt de nadruk op menselijke ontwikkeling. Een grote mate van vertrouwen, openheid en participatie zijn niet weg te denken.
%
B. De organisatie legt de nadruk op het aanboren van nieuwe bronnen en het creeren van nieuwe uitdagingen. Uitproberen van nieuwe dingen en zoeken naar kansen wordt gewaardeerd.
%
C. De organisatie legt de nadruk op wedijverend gedrag en prestaties. Het bereiken van ambitieuze doelstellingen en overwinningen in de markt spelen de hoofdrol.
%
D. De organisatie legt de nadruk op op behoud van het bestaande en stabiliteit. Efficiëntie, beheersbaarheid en een soepele uitvoering spelen de hoofdrol.
%
6. Succescriteria
NU
0
A. De organisatie definieert succes op grond van de ontwikkeling van human resources, teamwerk, de betrokkenheid van het personeel en zorg voor de mensen.
%
B. De organisatie definieert succes als kunnen beschikken over zo uniek mogelijke of de nieuwste produkten. Ze kan worden beschouwd als innovatief en als toonaangevend wat haar produkten betreft.
%
C. De organisatie definieert succes als winnen in de markt en de concurrentie de loef afsteken. Concurrerend marktleiderschap staat centraal.
%
D. De organisatie definieert succes binnen het kader van de efficientie. Betrouwbare levering, soepel verlopende schema's en goedkope produktie zijn van cruciaal belang.
%
Deel II
Hieronder staan steeds 2 kenmerken tegenover elkaar als een 'dilemma'. Maak telkens een (genuanceerde) keuze door een X in het vakjes te zetten die het best weergeeft hoe dit nu in je organisatie gebeurd.
Kenmerk 1
<<
<
<>
>
>>
Kenmerk 2
De manager bepaald
Wie het weet mag het zeggen
Regels zijn regels
Beslis op basis van principes
Werkprocedures
Vrijheid voor vakmensen
Planning & control
Zelfsturing
Persoonlijke doelen (targets)
Samenwerking (teamplay)
Targets & bonnussen
Intrinsieke waarden
Snelheid
Kwaliteit
Doelstelling (target) is uitgangspunt
Praktische situatie is uitgangspunt
Functiescheiding (routine)
Vakspecialisme (improvisatie)
Individualisme
Solidariteit
Om te weten moeten we meten
Meten voegt informatie toe
Standaardisering
Maatwerk

Je hebt alle vragen ingevuld en over een minuut heb je jouw persoonlijke rapport in je mailbox!

JA, stuur mijn rapport naar:

- NEE ook wij houden niet van spam - waar wij wel van houden is mensen helpen met het versterken van hun Persoonlijke Effectiviteit. Wij vragen hier om je e-mailadres zodat we je het rapport kunnen toesturen. Daarnaast ontvang je eenmalig een kennismakingsmail over Nan Cuna en schrijf je je in voor de nieuwsbrief. Mocht je dit niet willen kun je je altijd weer uitschrijven, al hopen wij van niet natuurlijk. Wil je geen nieuwsbrief ontvangen, maar toch op de hoogte gehouden worden, LIKE dan onze Facebookpagina (www.facebook.com/nancuna). Op deze pagina plaatsen we regelmatig nieuws en worden onze evenementen aangekondigd. Tenslotte: jouw e-mailadres is veilig bij ons en wordt door ons alleen gebruikt voor het versturen van bovenstaande informatie. Mocht je het rapport niet kunnen vinden in je inbox, check dan je spambox, het wil wel eens voorkomen dat het rapport daarin terecht komt. Verplaats de mail dan naar je inbox en voeg ons toe aan je contacten zodat het rapport goed wordt weergegeven!