Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsprogramma’s zijn er in vele vormen, prijsklassen, kwaliteiten en voor verschillende doelgroepen. Nan Cuna kiest bij leiderschapsontwikkeling bij voorkeur voor de Action Reflection Learning® (ARL) methodiek. Deze methode is intensief en biedt een aantal voordelen, zoals: het is geschikt om verschillende niveaus van deelnemers in een groep te combineren, het heeft een hoog praktisch leer-rendement (d.w.z. dat de veranderingen die het in de praktijk teweeg brengt groot zijn t.o.v. andere methoden), de methode neemt de visie van het eigen bedrijf als startpunt en, niet onbelangrijk, door het leren in projectteams verdient het programma zichzelf direct terug.

Wat is ARL?

ARL is een proces gerichte benadering - oorspronkelijk afkomstig uit Zweden als verfijning van Action Learning – waarin meerdere leerstijlen gecombineerd worden. Er wordt gebruik gemaakt van groepsprocessen en het leren van elkaar, van plenair leren en van ontdekkend leren. Daarom lopen er in een ARL programma meerdere activiteiten parallel. Het plenaire programma bestaat uit 4 blokken die de fases van het groepsproces volgen. De onderwerpen in de blokken sluiten aan bij de fase in het grpepsproces waardoor het leereffect groot is (de onderwerpen sluiten aan bij de leerbehoefte). Daarnaast werken de deelnemers in projectgroepen van max. 7 personen aan een project met een strategisch belang voor de organisatie (geen game!). De projectgroep wordt begeleid door een leercoach die op “just in time” basis interventies doet. Uitgangspunt is dat in de projectgroepen het behalen van resultaat en leren in balans moet zijn. Daarnaast leren deelnemers van elkaar in intervisie en borgen zij het geleerde bij zichzelf middels zelf-coaching.

Voorbeeld van een typische ARL aanpak:

In een programma staat een opdracht “de Film”. In deze opdracht krijgt de groep de instructie zich op te splitsen in subgroepen die vervolgens de opdracht krijgen om een promotiefilm over het eigen bedrijf te maken. Hiervoor hebben zij beperkte tijd en beperkte middelen. De films worden beoordeeld en de beste film wint. In deze opdracht komen creativiteit, samenwerking, planning van tijd en middelen, omgaan met tijdsdruk, projectmanagement en het gebruik van competenties samen. Na afloop wordt hierop gereflecteerd en worden de leerpunten vertaald naar concrete leerdoelen en leerplannen. Deze oefening zit in blok twee, waarin planning en organisatie centraal staat.

Praktijkvoorbeeld

Bedrijf met 3000 medewerkers wil een leiderschapsprogramma voor het middenkader en teamleiders (totaal 200 deelnemers) waarin direct een aantal ‘cultuur kwesties’ worden meegenomen.

Doel:

  • Ontwikkeling van leiderschapscompetenties (persoonlijk leiderschap, coachvaardigheden, planning & control, aansturen & feedback geven, projectmanagement, presenteren).
  • Verbeteren van de samenwerking tussen afdelingen en teams (door miscommunicatie tussen afdelingen en teams werden te veel fouten gemaakt).
  • Verbeteren betrokkenheid bij bedrijf en klantgerichtheid.

Op basis van deze doelstelling en een serie gesprekken met de deelnemers en andere functionarissen is een programma gemaakt. In totaal zijn er 7 groepen geweest van ca. 28 personen met een totale doorlooptijd van 1,5 jaar. (doorlooptijd van 1 groep was ca. 18 weken).

Kosten: De investering bedroeg € 3.800,- per deelnemer (all inclusive).

Resultaat: Uit cijfers van de opdrachtgever blijkt het directe resultaat door vermindering van fouten (verbetering van samenwerking binnen en tussen afdelingen) en de acties voortvloeiend uit de projecten structureel € 1.000.000,- per jaar bedroeg. Daarnaast werd veel resultaat gezien in verbetering van de betrokkenheid, sfeer, creativiteit en natuurlijk het leiderschap. Dit is door deze klant niet in geld uitgedrukt. De klant was positief verrast door de uitkomsten.

Maak een afspraak

Graag bespreken we de mogelijkheden voor leiderschapsontwikkeling in uw bedrijf. Als u onderstaand formulier invult dan nemen we z.s.m. contact met u op. U kunt ons ook bellen: 0224-785015.