Voedselbos: effectief én duurzaam?

18 mei in Het Ideeëntheater: Ledenvergadering GroenLinks en interactieve lezing "Het voedselbos, kans voor Hollands Kroon?"

Aanvang:

  • 19:30 uur openbare fractievergadering 19:30 uur,
  • 20:00 uur algemene ledenvergadering 20:00 uur,
  • 20:30 uur lezing "Het voedselbos, kans voor Hollands Kroon?"

Locatie:

  • Het IdeeënTheater, Kreil 6, 1768BT Barsingerhorn

Het voedselbos

Landschapsarchitect Jelle Fekkes zal een interactieve lezing verzorgen over het voedselbos, een van de laatste innovaties in de landbouw. De wetenschap over het voedselbos staat nog in de kinderschoenen, maar de vooruitzichten zijn veelbelovend: Hoge productie met grote diversiteit en verspreid over het jaar, zeer duurzaam (zo wordt 30% van de opgenomen CO2 blijvend in de grond opgenomen en zijn geen kunstmatige mest en bestrijdingsmiddelen nodig) en combineert het landbouw met natuur. 

Innovatie in de landbouw

De meeste innovaties in de landbouw zijn gericht op schaalvergroting en monocultuur. Mega kassen, mega stallen en mega windmolens lijken de toekomst voor Hollands Kroon te zijn. Deze schaalvergroting vraagt ook om grotere landbouwmachines en meer arbeidsmigranten om de hoge pieken in seizoensarbeid op te vangen. Toch is het niet te verwachten dat de landbouw hierdoor minder afhankelijk wordt van de grote stroom subsidies. Sterker nog, misschien wordt de subsidienoodzaak alleen maar groter doordat de huidige trent vooral zorgt voor lagere voedselprijzen. De agrarische sector dreigt daarmee zichzelf in het been te schieten. Ander ongewenst bijeffect is de leegloop van de landbouw gebieden, steeds minder mensen willen in een omgeving wonen die gedomineerd wordt door grootschalige landbouw. Jonge mensen trekken massaal weg, scholen sluiten en winkels vertrekken uit de dorpskernen. Bedrijven kunnen nauwelijks nog aan geschoold personeel komen en trekken daarom ook weg richting randstand. Voor een gemeente als Hollands Kroon is dat een rampscenario, immers slechts 3% van de bevolking haalt haar inkomen uit agrarische activiteiten. Als de gemeente voor de overige 97% niet meer interresant is... 

Heeft het voedselbos de potentie deze neerwaardse spiraal te keren? En zo ja, wat zijn de consequenties van dergelijke keuzes en waar moeten we beginnen? Deze onderwerpen komen aan bod in de lezing van landschapsarchitect Jelle Fekkes. 

Natuurlijk, de redenering hierboven is discutabel en dat is precies de bedoeling: De lezing is interactief, Jelle gaat graag de dialoog met de zaal aan.

Jelle Fekkes

Jelle is landschapsarchitect en betrokken bij de ontwikkelingen van eetbare landschappen. Hij is een vrij-denker die met nieuwe wegen in nieuwe landschappen antwoorden probeert te vinden op de vragen van morgen. klik hier voor zijn website.

GroenLinks Hollands Kroon

Deze lezing is georganiseerd door GroenLinks Hollands Kroon en wordt gecombineerd met haar openbaren fractevergaderin en ledenvergadering. De lezing is voor iedereen gratis toegankelijk.