Woensdag Werkdag

Als bevlogen ondernemer ben ik natuurlijk lid van verscheidende clubs. Veel van deze ondernemersverenigingen draaien om plaatselijke onderwerpen als verkeerskwesties, nummering op bedrijventerreinen en gezamenlijke beveiliging. Belangrijke onderwerpen, maar niet voor mij. De campus van onze organisatie zit nu eenmaal niet op een bedrijventerrein. Wat ik miste in de vele netwerkplatforms was echte en innovatieve verbinding. Een plek waar MKB-ers elkaar vinden om samen mooie dingen te gaan doen.
 
Daarom was ik afgelopen jaar mede initiatiefnemer van Woensdag Werkdag, een platform waar ondernemers juist wel met elkaar de innovatie opzoeken. Dit sloot aan bij een behoefte en het enthousiasme na een bijeenkomst is groot. Dat dit gezien wordt blijkt wel uit de betrokkenheid van de wethouders van economische zaken van Schagen en Hollands Kroon en het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Greenpoort NHN en Seedvalley.
 
Nog steeds gaan veel mensen uit van een krimpscenario voor de Noordkop terwijl de investeringen in een aantal sectoren wijzen op groei. Groei van de economie en groei van de werkgelegenheid in de Noordkop. De laatste cijfers spreken van een extra personeelsbehoefte in de Noordkop van 7000 mensen, mensen die er (nog) niet zijn in de Noordkop! Woensdag werkdag speelt op 3 manieren in op deze trend: We zoeken als MKB-ers de aansluiting bij de groeisectoren, dragen hier actief aan bij en profiteren mee. Als MKB-ers dragen we maatschappelijke ontwikkelingen en juist wij kunnen de leefomgeving in de Noordkop aantrekkelijk maken voor jonge gezinnen en zo de toestroom van werknemers stimuleren, wat weer een positief effect heeft op onze middenstand. En misschien wel het belangrijkste, hoe willen we de een nieuwe economie in onze leefomgeving eigenlijk vormgeven?
 
We hebben een unieke kans om een voorbeeld van een duurzame, circulaire economie te worden. Dit is niet alleen goed voor onze aardbol maar zet ook onze regio stevig op de kaart. Woensdag Werkdag is een platform waar innovatieve MKB-ers en professionals elkaar vinden, de projecten die hier gedaan worden zijn niet bedacht maar ontstaan hier spontaan. Wilt u aanhaken kijk dan op onze website: woensdagwerkdag.