Alles wat aandacht krijgt groeit

aandacht en groei

 

Alles wat aandacht krijgt groeit... letterlijk!

"Kinderen worden dikker als ouders hen wijzen op overgewicht" kopte Nu.nl in een artikel waarin ze verwezen naar een langlopend onderzoek onder ruim 3500 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Ik heb het onderzoeksrapport er even bij gezocht en twee dingen troffen me:

  1. Het onderzoek geeft een heel duidelijk beeld: over de hele linie bleek dat kinderen waarbij de ouders hen wezen op overgewicht - ongeacht wat de kinderen werkelijk wogen - sneller in gewicht toenamen dan de kinderen waarbij hun ouders hier niet over spraken. Nogmaals: onafhankelijk van het feitelijke gewicht van het desbetreffende kind. De extra gewichtstoename moet volgens de onderzoekers echt veroorzaakt zijn door de aandacht die de ouders hierop vestigde, andere parameters hebben ze niet kunnen vinden. En het verschil was echt behoorlijk!
  2. De onderzoeker gaven aan niet te weten wat de oorzaak is van deze tegenstrijdigheid, ze bevelen extra onderzoek aan.

Punt 2 is even bizar als begrijpelijk. Begrijpelijk omdat het onderzoek ingegeven is door de aanname dat ouders er meer aan moeten doen om overgewicht bij kinderen tegen te gaan. De verwachting was dan ook dat het juist positief zou werken als ouders dit probleem met hun kind zouden bespreken. De uitkomst is daarom een tegenvaller. Maar het is ook bizar dat de onderzoeker verbaasd zijn over deze uitkomst. Vanuit de positieve psychologie weten we immers al decennia - en de bewijzen hiervoor stapelen zich steeds verder op - dat alles wat aandacht krijgt groeit. Geef je een probleem aandacht dan heeft dat probleem de neiging groter te worden. Geef je een oplossing aandacht, dan groeit de oplossing.

Zelfs (sommige) wetenschappers hebben kennelijk nog steeds de neiging mensen te beschouwen als machines, waarbij storingen verholpen moeten worden bij de bron van het probleem. Dat mensen heel anders in elkaar zitten en dat het bij mensen vele malen effectiever is om de aandacht te richten op wat er wel goed gaat, is nog steeds geen gemeengoed. 

Ik kom dit ook bij veel bedrijven nog altijd tegen: de focus op wat er verbeterd dient te worden. Ik weet dat dit niet erg effectief is, maar veel managers kunnen dat eenvoudig niet geloven. Het klinkt natuurlijk ook erg logisch dat dingen beter worden als je ze verbetert... toch? En ook hier geldt: het helpt niet om dit tegen te spreken. Ook hier geldt dat alles wat aandacht krijgt groeit.

De positieve benadering

In onze trainingen Persoonlijke Effectiviteit en Professionele Effectiviteit beginnen we hier gewoon mee: de vraag wat gaat er goed (en wat doe jij waardoor dit goed gaat)? We laten onze deelnemers dit direct op de eerste dag invullen in hun online "ALP' op CoachPlaza en vanaf dat moment ontvangen de deelnemers iedere dag hun lijst met kwaliteiten, talenten en competenties in de mail. Met de uitnodiging deze lijst steeds verder aan te vullen. Daarmee is de toon gezet en komen deelnemers heel snel in een opwaartse spiraal. Vanuit dat startpunt werken we verder langs alle andere onderdelen. In kleine concrete stappen - zodat er direct succes ervaren wordt - leren de deelnemers om hun kwaliteiten en talenten in te zetten, en oog te krijgen voor wat er wél goed gaat. 

Dat werkt. Sterker, het effect is enorm. Ook in de vervolgtrajecten - zoals Effectief Communiceren, Effectief Leidinggeven of Effectief omgaan met tijd - ervaren de deelnemers dat ze sprongen vooruit maken. Niet door 'leerpunten' te benoemen, maar door te kijken naar wat er wel goed gaat. 

En zo doe ik dat ook bij bedrijven. Natuurlijk ga ik niet de discussie aan over de 'verbeter strategie', maar het lukt me meestal wel - zij het soms met een omweg - om het management mee te nemen in een 'gedachte experiment' over wat er allemaal wel goed gaat. Als de wetenschappers van het genoemde onderzoek nu dezelfde switch maken, kunnen ze ook ouders gaan leren hoe ze hun kind in hun kracht kunnen zetten zodat ze lekker gaan bewegen en gezond gaan snoepen :-)

De positieve benadering uitproberen?

Doe het online traject Persoonlijke Veerkracht. Je stapt al in voor slechts € 7,-.

 

Lees meer blogs over veerkracht...