Luister naar jezelf!

Iedereen praat in zichzelf - vaak hele conversaties - en dat is maar goed ook. Uit onderzoek blijkt nu dat de manier waarop we in onszelf praten van grote invloed is op onze emotionele stabiliteit en onze wijsheid. 

Kross, Vygotsky, Berk en Moser

Een psycholoog, pedagoog, kinderpsychologe en neuroloog. Vanuit hun verschillende werkgebieden hebben deze wetenschappers bijgedragen aan de kennis over het effect van 'self-talk'. Pamela Weintraub schreef hierover een helder artikel in Psychology Today. In dit artikel geef ik hier een samenvatting van en verbind de uitkomsten met Persoonlijk Leiderschap. Voor de leesbaarheid geef ik in het verhaal geen verwijzingen meer, alle relevante namen zijn genoemd.

"Pappa vindt dit niet leuk"

Veel ouders spreken in de derde vorm als zij hun kinderen streng toespreken of juist troosten. Ze zeggen niet "ik vind..." maar "pappa vindt..." of  "mamma vindt...". De onderzoekers zijn er nu achter gekomen dat hier een reden voor is: Het spreken in de derde vorm zorgt ervoor dat we onze emoties op afstand kunnen zetten. Wij kunnen troosten zonder last te hebben van onze eigen emoties en we kunnen streng zijn zonder dat zelf zielig te vinden. Datzelfde geldt als we onszelf toespreken. In een interview met Malala Yousafzai - de Pakistaanse activiste die strijdt voor vrouweneducatie en de jongste winnaar van de Nobelprijs voor de vrede - zegt Malala dat ze regelmatig tegen zichzelf zei "Wat ga je doen als de Taliban komt Malala?" en dat ze zichzelf dan antwoordde "Malala, pak een schoen en gooi raak!". In haar persoonlijke conversaties sprak zij tegen zichzelf in de derde persoon. Niet 'Ik' maar 'Malala'. Mensen blijken dit vaak te doen als zij zichzelf over een angst of twijfel moeten zetten. Ik hoor mezelf regelmatig zeggen "Kom op Peter, je kunt dit", of "Peter, nu die klant gaan bellen".

Schakelaars in ons brein

Nu blijkt dat we door tegen onszelf te spreken in de derde persoon een schakelaar in ons brein omzetten. Als we met onszelf praten over emotioneel geladen onderwerpen, onderwerpen die bijvoorbeeld angst oproepen, twee delen in ons brein actief worden. De cerebrale cortex - het deel waar ons bewuste denken plaats vindt - en de amygdala, het centrum van onze emoties. Als we onszelf aanspreken bij onze voornaam dan vindt de activiteit vooral plaats in de cerebrale cortex, als we onszelf aanspreken als 'ik' dan wordt juist de amygdala veel actiever. Met andere woorden, door onszelf bij onze voornaam te noemen nemen we werkelijk wat afstand van onze emoties, hebben we meer controle over onszelf en nemen we verstandigere beslissingen. Uit onderzoek blijkt het zelfs mogelijk om mensen uit een depressie of angstaanval te helpen door hen te leren zichzelf in hun overpeinzingen in de derde persoon te benaderen. 

Kindertaal

Kinderen spreken zichzelf in hun spel vaak aan in de derde persoon, maar dan als een heldfiguur. Kinderen die goed alleen kunnen spelen blijken dit meer te doen dan kinderen die slecht alleen kunnen spelen. En juist die kinderen die goed alleen kunnen spelen blijken op latere leeftijd beter in staat zichzelf in de derde persoon aan te spreken en kunnen daardoor beter omgaan met lastige situaties en kritiek. Zij zijn eenvoudig beter in staat bewust afstand te nemen van hun emoties en zich te zetten tot dingen die ze anders te eng zouden vinden. Kinderen leren deze manier van tegen zichzelf praten als spel en het blijkt nu dat dit spel een essentieel onderdeel is van het leerproces. Zij ontwikkelen hier niet alleen hun fantasie en creativiteit, maar ook de controle op hun basale emoties.

Affirmaties

Een ander aspect van 'self-talk' zijn affirmaties. Deze deden hun opgang in de 70-er jaren en dan ging het er vooral om dat je jezelf ophemelde. Als in "ik ben geweldig!" en "ik ben een kanjer". De werking van deze affirmaties was beperkt maar met de huidige kennis kunnen affirmaties wel degelijk een positief effect op ons hebben. Net als het gebruik van de voornaam kunnen ook affirmaties ervoor zorgen dat we in lastige situaties meer oog hebben voor oplossingen en alternatieven. Emoties zorgen voor een vernauwing van ons bewustzijn. Angst geeft oogkleppen. Dat effect zorgt ervoor dat we een black-out krijgen, dichtslaan of eenvoudigweg niet meer creatief zijn als dingen spannend worden. Goede affirmaties als "ik ben creatief, ik vind altijd een oplossing" die we vaak herhalen blijken effectief te zijn om dit verlammende effect te verminderen. Gecombineerd met de nieuwe kennis over het gebruik van onze voornaam ontstaat een sterkere vorm van affirmeren: Niet "ik ben creatief.." - daar kunnen we nog een twijfel bij voelen - maar "Peter, je bent een creatieve vent, je hebt altijd alles nog opgelost dus dat gaat je nu ook weer lukken". We nemen afstand van onze twijfels en bouwen een sterke nieuwe overtuiging.

Persoonlijk leiderschap

Vertrouwen in jezelf krijg je dus vooral als je tegen jezelf praat in de derde persoon en door jezelf op je positieve eigenschappen te wijzen. Niet soms maar vaak. Als je hulp nodig hebt om dit in de praktijk echt te gaan doen en een flinke sprong te maken in je persoonlijke leiderschap, bel gerust de Nan Cuna campus (0224 785015) en schrijf je in voor een van de gratis webinars of de korte betaalbare training 'de Kracht van je Leven'.