Anticiperen, maar waarop?

De Noordkop is een 'anticipeergebied', planologen verwachten namelijk dat vanaf 2030 het aantal inwoners en het aantal huishoudens in de Noordkop af zal nemen. Deze verwachting is gebaseerd op de trend in bevolkinsgroei:
Bevolkingsgroei

Zoals je kunt zien laat de trend in het verleden bij lange na geen rechte lijn zien. In tegendeel, de grafiek schiet alle kanten op! Toch tekent het CBS voor de toekomst een rechte lijn richting krimp. Deze verwachting is ingegeven door een andere trend grafiek dan de eigen historie, namelijk de wereldwijde trend van verstedelijking:
Verstedelijking
Wereldwijd zien we dat gemiddeld genomen de bevolking in de steden blijft groeien en de bevolkingsgroei op het platteland is afgenomen tot nul en hier dus mogelijk gaat krimpen. Als redenen voor verstedelijking wordt aangedragen dat steeds meer mensen een hogere opleiding hebben, in relaties hebben zelfs beide partners vaker een hogere opleiding en zoeken dus ook beide een baan die hierbij past. In steden is een groter en gevarieerder aanbod aan banen voor hoger opgeleiden. Bovendien zie je dat studenten vaak blijven hangen in de stad waar ze gestudeerd hebben. De vraag is nu of deze trend altijd door zal zetten en of de Noordkop deze trend zal volgen. Ik denk dat dat laatste zeker niet het geval is, of althans niet hoeft te zijn.
 
Laten we eens naar wat andere trends kijken. Met de komst van internet en een generatie waarvoor internet de gewoonste zaak van de wereld is zien we grote verschuivingen in gedrag. Meer en meer communicatie verloopt online, we winkelen online, leren online… door de komst van de smartphones kiezen jongeren nu vaker voor openbaar vervoer dan voor een auto, gewoon omdat ze in de metro lekker kunnen communiceren met hun vrienden! De voorspelde groei van het verkeer wordt mede daarom niet gehaald. Oude trends maken plaats voor nieuwe, waarom zou ook de trend van de verstedelijking niet omslaan? Voor de Noordkop spelen ook andere zaken een rol. Vanwege veranderende markten - denk aan de bio-landbouw, Seedvalley, duurzame energie, den Helder als basis voor off-shore windparken - is het waarschijnlijk dat de werkgelegenheid gaat toenemen. Dit zal met name het geval zijn voor werk voor laag opgeleiden - wat vooral ingevuld zal worden door arbeidsmigranten - en werk voor hoog opgeleiden. In die laatste categorie ontstaat dan een tekort, er zullen hoog opgeleiden verleid moeten worden om naar de Noordkop te komen!
 
De Noordkop is een anticipeergebied, we moeten namelijk anticiperen op de komst van meer arbeidsmigranten en het komende tekort aan hoog opgeleiden. Daarvoor moeten we onze Noordkop uitnodigend inrichten met mooi landschap, fiets- en ruiterpaden, cultuur, een bloeiend verenigingsleven en woonkernen waar het goed toeven is. We moeten gaan uitstralen dat het fijn is om in de Noordkop te leven en dat is het natuurijk ook, in nog geen uur ben in je Amsterdam of Haarlem en leuke uitgaansstadjes als Hoorn en Alkmaar zijn nog veel dichter bij. En je leeft in een gezellige dorpskern temidden van een natuur waar kleinschalige biologische boeren het landschap bepalen. Je kunt fietsen, paardrijden, genieten van al het culturele erfgoed… tenminste, als we voor deze toekomst kiezen! Dan moeten we hier nu  wel in gaan investeren in plaats van juist deze dingen weg te bezuinigen…