Het Nieuwe Trainen

Leren doe je altijd en overal, niet alleen in de klas of op een training. Sterker nog, kinderen leren vaak meer tijdens hun spel dan in de schoolbanken. Zeker als het gaat over zaken als samenwerken, communicatie, leiderschap, creativiteit, oplossend vermogen en veerkracht blijkt uit onderzoek dat spel - waarbij kinderen helemaal opgaan in hun fantasie - de beste leerschool is. Als dan ook nog eens de leerpunten achteraf concreet en bewust gemaakt worden, zoals dat in moderne onderwijsconcepten als EGO gebeurd, is het leren super effectief. Bij volwassenen is het niet anders, alleen vervangen we dan het spel graag voor waardevolle klussen en projecten. Waardevol betekent hier dat we ze belangrijk én leuk vinden, deze combinatie maakt dat we sterk betrokken zijn bij deze klus of dit project, zoals kinderen die opgaan in hun spel. 
 
Bij Nan Cuna staan deze waardevolle projecten centraal in het leerproces. We maken het geleerde concreet en bewust. We noemen dit Action Reflection Learning (ARL). Uit deze reflectie komen nieuwe leerdoelen en hier wordt met passende werkvormen op ingespeeld. Door deze 'Just in Time' leerstrategie is het leerrendement hoog. Dit rendement wordt nog eens verdubbeld door het gebruik van onze APP2Change, die zorgt voor ene goede borging van het geleerde in de praktijk.
 

"Nan Cuna maakt leren weer leuk! Het is lang geleden dat ik zoveel plezier heb gehad en tegelijk zoveel heb geleerd over mezelf." - een deelnemer aan een ARL traject.

 
Deze 'Just In Time' leerstrategie vraagt om een flexibele leeromgeving. Hiervoor is de Nan Cuna campus gebouwd. Een veilige trainingsomgeving die uitnodigt om te leren en waar alles binnen handbereik is om flexibel in te spelen op dat wat de groep nodig heeft in het leerproces.
Dit inspelen op de leerbehoefte doen we bij Nan Cuna op basis met een 'evidence based' benadering die we de Steps2Change noemen. Up-to-date kennis uit de gedragswetenschap en positieve psychologie, praktisch gemaakt en in werkvormen gegoten die verrassend en uitdagend zijn. Want je leert het meest als leren leuk is!
 
De drie peilers van Het Nieuwe Trainen:

  1. Evidence based methodieken. Nan Cuna werkt vanuit de principes van ARL met 'Just In Time' interventies en de Steps2Change leercyclus.
  2. Uitnodigende leeromgeving. Onze campus is laagdrempelig, deelnemers voelen zich hier direct vertrouwd. Tegelijk zijn alle ruimtes binnen en buiten geavanceerd ontworpen om leerprocessen te ondersteunen en te versnellen. 
  3. Borging in de praktijk. Hoe goed een training ook is, veel gaat verloren als de deelnemers terugkeren in de waan van de dag. Dit vangen we deels op doordat er juist ook in deze praktijk geleerd word. Daarnaast biedt Nan Cuna met de APP2Change een krachtig instrument om de borging in de praktijk te ondersteunen.